Výstava Re.capitulation.1945.1996 prezentuje mnohaletou badatelskou práci Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat, které dlouhodobě mapuje jednotlivé střípky a osobní svědectví dokreslující osud původně rodinného domu, jehož využití se radikálně proměnilo v druhé polovině dvacátého století. Vila se po druhé světové válce stala postupně sídlem taneční školy, rehabilitačním střediskem, reprezentačním objektem města (s hotelovým ubytováním), až se po revoluci otevřela veřejnosti jako muzeum. Převážně obrazová instalace dobových fotografií bude ve výstavě doplněna o původní artefakty zařízení vily v osmdesátých letech, které jsou jinak uložené v depozitáři Muzea města Brna.

 

Výstava v technickém podlaží vily Tugendhat je přístupná bez předchozí rezervace v rámci otvírací doby vily Tugendhat.