Zveme Vás na vernisáž výstavy Realness Veroniky Špundové, studentky Ateliéru kresby a grafiky na FAVU v Object concept store. Realizace je zároveň semestrální prací studentky.

 

Pokud přijmeme tezi Leviho Bryanta, že subjekty jsou podmnožinou množiny objektů, vychází najevo, že objekty mohou být lidé, designový předmět, wellness pobyt, počítač, umění, černá díra, mravenec i jabloň. Proud v současném filozofickém myšlení, jakým je objektově orientovaná ontologie či spekulativní realismus, do nichž zapadá i Bryantova teze, se staly východiskem pro úvahu o koncepci a realizaci instalace s názvem Realness.

 

Koncepce trikolory, která je postupně rozvíjena konkrétními výtvarnými realizacemi, mezi které patří i Realness, je pak metaforou, ilustrací či schématem světa objektů, v němž tyto objekty, kromě toho, že mohou vstupovat do vztahů, mají také svoji danou formu, jsou určitým způsobem uzavřeny či odděleny, v tomto případě do podoby barev trikolory.

 

Objektem je designový předmět, kosmetický přípravek, šperk, reklamní předmět, barva trikolory, trikolora jako taková i samotná výtvarná instalace. Subjektem ve světě objektů by pak zároveň mohla být jedna z barev trikolory či situace v rámci instalace Realness, která je výběrem jedné z nekonečna možných situací a může poukazovat na jednu konkrétní iluzi skutečnosti, a to na lidské vnímání napětí mezi tím, co je užité umění (design) a co výtvarné umění (fine art), co je vůbec estetický soud nad těmito zaužívanými kategoriemi v kontextu objektově orientované ontologie.