Rebeka Rácz (*1990 HU) je experimentální keramička z Budapeště,
která ukončila studium teorie umění. Ve své tvorbě je silně ovlivněna
tím, že je v médiu keramiky ve své podstatě samouk. Tento fakt využívá k
tomu, aby keramiku uchopila hravě, nezatíženě přísným řemeslným
mentorstvím. Její technologické přestupky se stávají neškodnou ilustrací
procesu, ve kterém je selhání doprovodným jevem nespoutané hry s
technikou keramiky.

Další rovinou její tvorby je napodobování světa. Tvorba nedokonalých
maket spotřebitelských předmětů, které ve větším množství připomínají
spíše objekty určené ke hře na realitu. Napodobované objekty nám ale
nejsou nedostižné podobně jak to bývá u růžové hračky ve tvaru ferrari.
Rebekou Rácz modelované spotřebitelské předměty jsou totiž zpravidla
těmi, které mnozí z nás vlastní. To, co jsme zvyklí takřka
bezmyšlenkovitě používat, se stává symbolickým předmětem určeným k
úvaze.

Na výstavě “Touha vzdát se” operuje autorka s lidským návykem
předstírání, kdy se snažíme působit jako někdo jiný, než opravdu jsme.
Předměty z naší každodennosti představují jednu z cest, jak se snažíme
imitovat spůsoby, zvyky, lidi a styly a jak následně nedokážeme být
upřímní jak k sobě samým tak k lidem v našem okolí.

Výstava potrvá od 14. 3. – 26. 4. 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.