O publikování jako o pedagogickém rámci a kritickém instrumentu.