Výstava představuje dialog dvou výtvarníků vyjadřujících se na první pohled rozličným jazykem a přístupem. Výběr umělců a výchozích bodů založený na jejich intuitivním spojení spouští paralelní řetězové reakce hnané posedlostí v rozdílnosti a zároveň hledáním společných momentů. Základním procesem je asociace, vzájemné sledování a zkoumání, snaha tvořit sám sebe v návaznosti na druhého. Výsledkem je několikanásobná transformace představy "protějšku", vycházející z její elementarizace a intenzivního vybírání specifického fragmentu a jeho následného přenesení do nového kontextu a celku.

Jan Kratochvíla vystudoval Fakultu umění a designu v ateliéru Jiřího Kovandy na oboru performance. Ve svých pracích se věnuje objektu, instalaci a z toho vyplývající konfrontaci s prostorem. Využívá hravost, vyprávění příběhu a vtip, přičemž v rámci přesahů se zabývá i kresbou, malbou a okrajově performancí. Andrea Uváčiková, která je absolventkou ateliéru Grafiky na Ostravské univerzitě, tvoří zejména kresby, grafiky, píše texty a také se okrajově zabývá performancí a sound artem. Její tvorba, jež je silně osobní, se vyznačuje především dvourozměrností a prací s vlastní intuicí. Jejím hlavním vyjadřovacím prostředkem jsou linie, plochy a slova.
 

https://www.behance.net/andrea_uvacikova 
http://jankratochvila.mediastudia.cz/index.php

 

Kurátoři: Dana Dvořáková, Pavla Maslejová, Jana Čuprová