Výstava Rekapitulace je shrnujícím výstupem z cyklu výstav, které proběhly v rámci projektu Hledání ztraceného času.

  

Projekt je zaměřen na vystavování tvorby umělců, která nepatří k oficiální umělecké scéně. Je to jakési odkrývání a mapování souběžných proudů umění s viditelnou a oceňovanou současnou tvorbou. Hlavní cílem projektu je otázka, co je to umělecká tvorba a co vlastně pudí umělce ke tvorbě. Je to ocenění, prestiž, nebo pud tvořit i za cenu netečností okolí. Je umění jen jakousi reciproční nástavbou nebo patří spíše k filozofické podstatě člověka.

  

vystavující: Veronika Mokrošová, Alžběta Dirnerová, Josef Gerda, Pavel Zemánek, Jana Kamarádová

kurátoři: Václav Rodek, Daniel Balabán