Rembrandtova Noční hlídka je fascinující cestou do světa umění šerosvitu a velkých pláten, ve kterém se odráží krutost doby a nebezpečný život geniálního umělce.

Synopse
Příběh filmu začíná v roce 1642, kdy je Rembrandt van Rijn (Martin Freeman) již jedním z předních evropských malířů. Doba je zlá. Všude okolo zuří válka, ale jemu se daří více než dobře. Jeho žena Saskie a jeho agent ho ovšem přesvědčí, aby portrétoval skupinu amsterodamských měšťanů, kteří vytvořili jakousi polovojenskou milici jako místo pro své setkávání. Rembradntovi se to příliš nezamlouvá, ale když odhalí, že se za společenstvím skrývají úklady, vražda a pokrytectví, rozhodne se do obrazu ukrýt pravdu a vykreslit své chlebodárce tak, jak si podle něj zaslouží…
Výtvarně velmi upřímný a silný film nás odkazuje nejen na principy Rembrandtova malířského stylu, ale ukazuje ho také jako člověka z masa a kostí, který i přes svou genialitu musí čelit přízemnosti svého okolí. Člověka, jehož práce na Noční hlídce radikálně poznamenala na celý zbytek života.

Lektorský úvod: Václav Hájek