Reprezentace rozkladu je výstava dnes již dvouročního skupinového projektu, na kterém se podílí sedm současných umělců, absolventů AVU a VŠUP. Projekt Reprezentace je založen na opakovaném prezentování vlastních postojů, vizí, přístupu k životu, k umění, či k sobě samému. Tyto názory, jejichž vývoj a vizualizace jsou každý týden konfrontovány a diskutovány na redakčních radách a posléze jsou prezentovány vizuálním výstupem s osobním textem v katalogu.

Reprezentace je také sborník, který vychází každý měsíc formou malonákladového tisku a PDF edice. Přičemž důraz je kladen právě na pravidelnost a kontinuitu. Institucionalizovaná forma práce, tak konfrontuje uměleckou tvorbu s postupy z profesionálního prostředí firem, jako je pravidelná prezentace a dodržování termínů.

Na výstavě Reprezentace rozkladu je představeno sedm postojů napříč uměleckými formami. Projekt Reprezentace je sondou do světa individualit střední generace, které se potkávají na jednom poli – v prostoru, kde klasická malba bojuje o místo s internetovými generátory, kdy street art je konfrontován se streetwearem a módními přesahy.

Výstava Reprezentace rozkladu má dva póly. Jedním je rozklad jako ztráta řádu a rozpad na části, které jsou mementem celku – zbytkem po životě a zničením existujícího. Je to také rozklad, který vede ke ztrátě významu, rozložení pojmu a jeho přeměně v cosi, jenž nemá svůj obraz v realitě. Druhým pólem je rozklad jako vznik něčeho nového jako dekompozice celku a dělení na menší části jenž sami o sobě jsou zárodkem nové entity nebo nového organismu – části jenž znovu vytváří celek s novou hodnotou a v nové kvalitě.

K výstavě bude tištěný katalog, který shrne aktivity Reprezentace za rok 2014.