grafický vizuál výstavy: Pavel Coufalík

Mezigenerační projekt Rezonance umisťuje sondu do inspirací zvukem, tělem a krajinou tří českých umělců působících v rozdílných médiích: intuitivní kresby, sonicko-vizuální sochy a skleněných obrazů i objektů. Výstava představuje meditativní pojetí umělecké tvorby s přesahy do arteterapie a vystupuje z galerie do veřejného prostoru města.  

Oblast intuitivní kresby zastoupí olomoucká umělkyně Inge Kosková (*1940). Médium sochy a site-specific instalací ve veřejném prostoru i v galerii reprezentuje umělec žijící ve Vídni Matěj Frank (*1989). Skleněné obrazy a keramické, zvukové objekty ovlivněné japonskou kulturou vystavuje sklářská umělkyně Lada Semecká (*1973) z Teplic.

 

Kurátorka: Radka Kaclerová