NoD Mini | Richard Janeček: Naneštěstí

Loterie je hra na štěstí a neštěstí. Pravděpodobnost výhry se pohybuje okolo 1 ku 14 milionům. Vše závisí na náhodě. Výstava Richarda Janečka se věnuje fenoménu hazardu a jeho typické symbolice. Celek výstavy přináší angažované zamyšlení nad mocí finanční sféry v současné společnosti. Autor pracuje na pomezí objektu a readymade.

Kurátor: Sára Davidová