Výstava manipulované fotografie navazující na letošní výstavu Anthropocene v pražské Trafo Gallery, na které autor představí převážně čerstvé deriváty fragmentů svých rozměrných děl. Z fotografií, pořízených v několika světových metropolích, nevznikají tentokrát shluky, sedimenty a struktury, ale jakési objekty, částice postindustriální společnosti, částice anthropocénu. Celá výstava v prostředí komorního prostoru bývalé obřadní síně na židovském hřbitově v Telči působí jako zvláštní sbírka vykopávek z jiného světa, i když se jedná o svět současný, svět, který díky lidské existenci bují a rozpíná se s čím dál větší silou. Výstavu doprovází devíti-kanálová zvuková instalace složená z městských ruchů, které se díky aplikaci různých rezonátorů čas od času proměňuji v efemérní harmonické struktury.
www.roberthouzar.com
Kurátorka výstavy. Ira Goerz