Robert Vlasák je absolventem Ateliéru nefigurativního sochařství brněnské Favu a Ateliéru Přírodních materiálu ústeckého Fudu.  V současné době je odborným asistentem v Ateliéru Přírodních materiálu u prof. Jaroslava Prášila na FUD UJEP. 

Jeho sochy, objekty a instalace se zabývají fyzikálními jevy, pohybem, rovnováhou  a balancí. Precizní technologický přístup je doplněn kutilskou hravostí, díky které se divák často stává součástí díla a klíčem k jeho probuzení.