Tvůrčí program pro děti / GAMPA

Až budu velký, jaký bude svět kolem mě? Bude vůbec nějaký? Co voda, živočichové a rostliny? Co udělat pro to, aby vše hezké, co na téhle Zemi máme, zůstalo.

 

Otevřená dílna pro děti i jejich rodiče či prarodiče. Prostor pro to se setkat, bavit i naučit.