Tvůrčí dílna pro děti / GAMPA

Co se skrývá v hlubinách? Jaký je svět tam dole? Pojďte ho s námi důkladně prozkoumat, třeba se tam v temnotách i něco blýskne.

 

Otevřená dílna pro děti i jejich rodiče či prarodiče. Prostor pro to se setkat, bavit i naučit.