Josef Hodek, Melancholie, 1926, Západočeská galerie v Plzni

Výstavu zahájí ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil.

Úvodní slovo pronese kurátor výstavy Petr Jindra.

 

Vznik Československa představoval pro regionální umělecký život silný podnět. V Plzni, významném průmyslovém městě, které však bylo umělecky prostředím opožděným a provinciálním, vzniká řada výtvarných spolků, které měly napomoci, aby se místní výtvarné umění, jeho autoři a publikum, stali rovnocennou složkou moderní kultury samostatné republiky. V první části výstavy je ukázáno, jak se v díle plzeňských umělců projevila přímá zkušenost první světové války. Autenticky ji odráží dokumenty z ruky předních plzeňských umělců meziválečné doby, kteří strávili několik let na frontě: ilustrovaný válečný deník Bohumila Krse a ilustrované autorské knihy Josefa Hodka. V plzeňském prostředí vznikla i díla, která na válku reagovala alegorií, např. rozměrný obraz Triumfátor Josefa Mandla, představitele novoromantického symbolismu.

Vystavena je zde kresba Bohumila Krse Jak plzeňský Kašpárek pochovával Rakousko, související se slavnými satirickými představeními loutkového divadla na konci války: 23. září roku 1918 plzeňský Kašpárek za všeobecného nadšení obřadně pohřbil dvouhlavého orla a s ním symbolicky rakousko-uherskou monarchii.

V dalších částech výstavy se mohou návštěvníci seznámit s díly významných plzeňských umělců (Josef Skupa, František Pořický aj.) i se zajímavostmi z různých oblastí meziválečného života. Vystaveny jsou zde i tři erotické zpěvníky, které vydal Josef Hodek a jejichž vtipné a peprné texty, sesbírané na venkově v okolí Plzně, doprovodil bravurními kresbami.