Tamás Kaszás, Asunción Molinos Gordo, Tomáš Uhnák: 
Rolníci, společné statky a sklizně genů: postřehy z agrárních utopií 
Odborný host: Vratislava Janovská
Moderuje: Mariana Serranová 
http://fotografestival.cz/2016/event/rolnici-spolecne-statky-a-sklizne-genu-postrehy-z-agrarnich-utopii

Projekt je studovnou a zároveň výzkumnou laboratoří environmentální a agrární reality prostřednictvím reflexe odborníků, praktiků a aktivistů v oblasti udržitelného zemědělství. Výstava vizuálních umělců, kteří se v této problematice angažují, živé diskuse a série doprovodných akcí se snaží artikulovat akutní problémy současného globalizovaného zemědělství, které mají dopad na naši každodenní realitu. Projekt navrhuje v symbolické i praktické rovině vize jiných modelů produkce a distribuce, přístupu k půdě a síťování směřujícího k solidárním komunitám a novodobým formám družstevnictví.
Od 5. do 24.10 bude probíhat série neformálních setkání s drobnými zemědělci a pěstiteli. Konkrétní data a místa budou ohlašována s předstihem na webu: 
http://fotografestival.cz/2016/events