Roman Franta, Maska a koza

Malíř Roman Franta je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze u prof. B. Dlouhého a  prof. A. Veselého a San Francisco Art Institute (USA) u prof. J. Morgana,  J. Hatofského a  K. Anno.

Od roku 2008 působí jako docent na Akademii výtvarných umění v Praze.

Byl přizván k účasti na téměř sto třiceti skupinových výstavách a zrealizoval přes šedesát samostatných výstav v České republice i v zahraničí.

V roce 2000 vystavil svá díla v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech a zúčastnil se kolektivní výstavy Portrét 2000 tamtéž.

Současná výstava na zámku Klenová představuje autorovu tvorbu z posledního období pod názvem Jenom láska.

Kurátoři výstavy: Helena Fenclová, Galerie Klatovy / Klenová

                              Magdalena Juříková, ředitelka GHMP