Romantik i nekorektní malíř, snílek i skeptik obdařený vírou, je generačně nejblíže umělecké skupině Tvrdohlavých, ovšem v časech, kdy většina z nich studovala na Akademii, patřil k pražskému undergroundu. Na Akademii nastoupil až v roce 1990. Charakterizuje jej nekompromisní povaha a schopnost napojit se na hlubinné proudy. Skutečnost není tak docela, jak se na povrchu jeví. Roman Trabura dlouhodobě odhaluje svět pod hladinou (vědomí), plný neznámých obsahů. Zde je prameniště jeho chiliastických vizí. Voda je jeho živel. Výstava Podzemní vody v Kampusu Hybernská představuje permanentní průsaky a výlevy podzemních vod do Traburovy tvorby od počátků do současnosti.