V Egon Schiele Art Centru vystavuje Roman Týc již podruhé; po první velmi úspěšné výstavě Křížová cesta v roce 2010 si nyní návštěvníci mohou prohlédnout projekt 3 Kila osudu. Název výstavy upozorňuje na fakt, že všechno, co po nás zůstane, se vejde zhruba do tříkilové, již desítky let standardizované, urny; pokud jsou dnes nebožtíci větší nebo je použita např. dubová rakev, jsou pozůstatky výrazně větší jak uvedené 3 kg; paradoxně společnost neřeší tento problém změnou – zvětšením uren, ale dovolí (protože to nechce vědět a nechce se tím zabývat?), aby tzv. přebytky, které se do uren nevejdou, byly vyhazovány do kontejnerů s dalším odpadem! Toto se prokazatelně děje a umělec na problém výstavou upozorňuje. Důvodem je i osobní zkušenost s odlidštěným přístupem společnosti k posledním věcem člověka:
„Když vám v šesti letech zemře matka a vy ji vnímáte jen jako dvoukilovou plechovou urnu a zbytek života její podobu znáte jen z fotografie, tak jako dítě věříte, že existuje způsob, jak ji z té plechovky osvobodit…A nejen ji,” říká umělec.

Výstava představuje portréty zesnulých (nahodile vybraných na hřbitovech) vytvořené pomocí sítotisku a popela, objekt „Neplatiči“ ze zbytků náhrobků těch, jimž nebyl prodloužen nájem hrobu, ale i zcela novou sérii QR kódů, kdy stejnou technikou sítotisku a popela vytváří umělec pomocí nejmodernější techniky typické geometrické obrazce, které v sobě nesou mnohé informace, v tomto případě o zesnulých – jméno, datum narození a datum kremace.
Popel umělec získal z tzv. přebytků, které nebyly předány pozůstalým, protože se prostě nevešly do standardizovaných 3kilogramových uren.
Projekt byl několikrát napaden a činnost umělce vyšetřována policií, vždy však bylo konstatováno, že nelze prokázat, že se jedná o popel lidský a tím byl problém společnosti smeten ze stolu. I proto umělec „přitvrdil“ a vytvořil sérii 12 multiplů „20 deka osudu“, které dal do prodeje, všechna díla byla velice rychle prodána (za cenu adjustace a rámu), toto tzv. aktivistické umění má za úkol upozornit veřejnost na problém se zacházením s popelem v krematoriích, na to, že pozůstalí mají právo dostat veškeré ostatky svých blízkých…

Roman Týc, člen mj. skupiny Ztohoven a PureA je dobře známý v českém výtvarném i mediálním prostředí především pro rozruch spojený s jeho uměleckými díly. Poprvé vstoupil do povědomí veřejnosti během povodní v roce 2002, kdy na voru projižděl Prahou, později vyměnil skla padesáti pražských semaforů na přechodech pro chodce a představil tak jindy fádní zelené a červené panáčky světelné signalizace ve vyzývavých a pro mnohé šokujících pózách; za toto dílo získal první cenu ve Vídni na festivalu Cidewalk cinema; umělec byl ovšem obviněn z poškozování cizí věci a odsouzen k jednomu měsíci odnětí svobody, trest vykonal v r. 2012

Otevřeno denně od 10:00 do 18:00.

Expozice je součástí cyklu výstav Intimissimo, ve kterém se potkávají čeští a rakouští umělci:
JOSEF BOLF | ALENA KUPČÍKOVÁ | ROMAN TÝC |
MIRIAM SCHWACK | ZTOHOVEN | BERNADETTE HUBER |
PAUL HORN & HARALD HUND | DANIEL AMIN ZAMAN