V současnosti se růžová asi nejběžněji v obecném povědomí spojuje s určitými genderovými významy, které ústí třeba v tzv. pink advertising apod. Mimo to je však nepřehlédnutelný nárůst využití růžové v různých oblastech módy, designu, reklamy či stylu obecně, kde už nehraje roli genderová souvislost, ale obecně vnímaný podtext citovosti, emocionality, určitého změkčení, otupení kontrastů atd. Význam a využití růžové lze sledovat historicky (od rokoka, přes symbolismus atd.) či jako narační prostředek či symptom stylové polohy (význam ve farmaceutickém průmyslu apod.). Pozoruhodné je jisté vytrácení růžové z oblasti volného umění, kde jsme se s ní ještě před pár lety mohli často setkat jakožto s barevnou stopou posunů koncepcí artefaktu. Pochodeň růžové v širokém dosahu převzal od volného umění grafický design, reklama, lifestyle. Růžovou barvu ze všech stran prozkoumá historik umění Václav Hájek, který přednáší na FHS UK v Praze a na FaVU VUT v Brně.