Kurátor: Milan Mikuláštík, Milan Kreuzzieger

 

Brněnská výstava Rozhněvaná planeta 2: Operace pokračuje navazuje na expozici Rozhněvaná planeta, která vznikla v roce 2017 v rámci spolupráce Národní technické knihovny a Akademie věd ČR. V poslední době se geopolitické, interkulturní a sociální střety a konflikty staly klíčovým tématem novinových zpráv, politologických seminářů a konferencí, ale také veřejných diskusí. V médiích narážíme i na obavy z rozpoutání nové globální války. Podoba konfliktů se v současném globalizovaném, mediálně propojeném světě změnila. Ty dnes daleko méně probíhají na hranicích mezi teritorii jejich účastníků a projevují se více uvnitř států a geopolitických celků, v civilizačních metropolích, v souvislosti s civilizačním nebo kulturním zneuznáním, stereotypy, proudy migrantů apod. Mediální a spektakulární projevy konfliktů výrazně ovlivňují veřejné mínění a nezřídka zakrývají podstatu konfliktů. Proto se výstava snaží ukázat širší kontext konfliktů a jeho vyjádření prostřednictvím současného umění, přičemž se nechce vyhýbat kritickým přístupům a diskusím o různých projevech a podobách násilí (včetně např. strukturálního). Jádrem expozice jsou jak nově vytvořená, tak také již existující umělecká díla rozšířená o výběr artefaktů, které se vztahují k tématu konfliktu.

Autoři koncepce ‒ kurátoři Milan Mikuláštík (NTK) a Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií, AV ČR) ‒ vycházejí z předpokladu, že na většinu současných i lokálních konfliktů je třeba nahlížet v širších souvislostech a spíše z kosmopolitní perspektivy než z úrovně mezinárodní nebo pouze národní či lokální.

Doprovodné programy budou realizovány ve spolupráci s výzkumným programem Globální konflikty a lokální souvislosti, Strategie AV 21 (Akademie věd ČR).

 

Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h