Výstava Tomáše Predky a jeho hosta Lucie Česálkové představí sérii obrazů zabývajících se fenoménem flashback, jako nástroje k prozkoumání kulturních jevů.