Výstava Rozum versus cit²: Zlínský průmyslový design 1959–1992 je jedinečný projekt Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a Fakulty multimediálních komunikací UTB, při kterém spojily nejen síly, ale i výstavní prostory. Komentovaná prohlídka ve středu 8. 12. v 17:00 začíná v Krajské galerii a pokračuje vernisáží v galerii G18.

 

V pořadí druhá výstava se zaměří na dění v oblasti designu technických oborů ve Zlíně (Gottwaldově) a jeho širším okolí. Její počátek souvisí se zahájením výuky tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně na vysokoškolské úrovni v roce 1959. Konec představuje rozdělení Československa a zároveň zánik dosavadních společenských a ekonomických struktur spojených s rozpadem institucionálního rámce československého designu. Dominantními osobnostmi pozorovaného období jsou zejména pedagogové a designéři Zdeněk Kovář a František Crhák, kteří svými pracemi spoluutvářeli svébytnou tvář nejen zlínského, ale i československého designu. 

 

Podobně jako v prvním díle výstavy bude historie zlínského průmyslového designu představena také prostřednictvím nových technologií. Součástí bude speciální aplikace, díky níž návštěvníky výstavou provede virtuální kurátor a budou mít možnost pohovořit s AR hologramem designéra Františka Crháka. 

 

Více o výstavě na webu Galerie Zlín.

  

Výstava je součástí rozsáhlého projektu Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a Národního technického muzea, mapujícího design v technických disciplínách během existence Československa a je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu NAKI II Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl (DG18P02OVV059). Záštitu nad výstavou převzala Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro kulturu a školství.