Ve dvoukanálové velkoformátové projekci, smíchává umělkyně Sabine Reinfeld filmový a fotografický materiál pořízený v Praze a v Berlíně s fotografickým archivem Josefa Sudka. Její tělo konfrontuje, jedná a zprostředkovává. Živá performance pracující s formátem mnoha vrstev je snahou ukázat jak naléhavost a náladovost fyzických gest nabývá smyslu v úzkém propojení s jejich zmnoženými mediálními avatary. Vzniká tak inscenované pole na hranici selhání a osvojení si cizího.