Sakrowski – Evil corporations

(for English see below)

Galerie Umakart: Grand Instant Fiction 1.0
9.1-5.2.2018
vernisáž: 9.1. v 18:00

Grand Instant Fiction je výstavním projektem ve velkoplošné LED obrazovce nainstalované ve výloze Galerie Umakart. 
Pilotní výstavou v roce 2016 bylo představeno 12 umělců převážně ze zahraničí, kteří reagovali na specifikum formátu 
a kontextu LED obrazovky. Ta se běžně používá pro zobrazování reklamy v městském veřejném prostoru. 

Tentokrát se formátu ujme německý umělec, kurátor a historik umění Sakrowski (https://transmediale.de/content/robert-sakrowski), jehož činnost je spojena s několika internetovými projekty a aktuálně také s provozem router.gallery a panke.gallery v Berlíně (http://router.gallery/,http://www.panke.gallery/). 

Sakrowski je známý především projektem Curating YouTube-CYT (http://www.curatingyoutube.net/) v jehož rámci si na platformě GRIDr (http://www.curatingyoutube.net/gridr/) může každý kurátorovat videa a příspěvky vkládané uživateli YouTube kanálu. Rekontextualizací příspěvků a možností je vnímat paralerně vzniká nové sdělení, jehož síla spočívá v množství linek jednotlivých příběhů ve videích, které se nově navzájem potkávají a splétají nové obsahy. Při lineárním promítání by tyto obsahy zůstaly skryté. 
Tento způsob promítání také zvýrazňuje obsahové, formální 
a konceptuální stránky videí.

V Umakartu bude vystaven Sakrowskiho výběr z roku 2014 Evil corporations, který sestává z mixu čtyř reklamních spotů různého původu. Uvidíme například reklamu z hororu Resident Evil vedle zcela vážně míněné upoutávky na rozvoj technologií a vedle uměleckého díla. 
LED obrazovka v Galerii Umakart videa navíc sjednocuje specifickým zobrazením s níským rozlišením, vjem je abstraktnější a vystupuje jednotná rétorika Evil corporations.

Originál z roku 2014 si můžete pustit zde: http://gridr.org/Vnbc/evil-corporations

Kurátorují: &