Salon české scénografie 2017, který proběhne v poločase mezi 13. a 14. ročníkem největší světové
výstavy Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, je chápán jako oborová reflexe
nejnovějších trendů v oblasti scénického výtvarnictví a zároveň jako svého druhu inventura české
scénografie před dalším ročníkem PQ. Výstava, prezentující práce scénografů za období posledních čtyř let,
se uskuteční ve dvou termínech, od 17. října do 7. listopadu poprvé ve veřejném "nevýstavním" prostoru
obchodního domu KOTVA. Na jaře příštího roku pak v brněnské Redutě, kde se k českým scénografům připojí
kolegové ze Slovenska, aby si  připomenuli společnou minulost,  výročí 100 let založení Československa. Na
podzim 2018 se výstava v československém zastoupení představí také na Slovensku.
Salon české scénografie 2017 navazuje na oborovou přehlídku, kterou pořádal IDU společně s českým
střediskem mezinárodní Organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT) v minulosti
pravidelně, naposledy v letech 2013/2014. Počátky zasahují do let 1977, 1981, 1986, 1989, kdy tyto přehlídky
mapovaly stav českého scénického, kostýmního a loutkářského výtvarnictví v období mezi jednotlivými
ročníky mezinárodní scénografické výstavy Pražské Quadriennale. První Salon české scénografie se konal
v roce 1991 ve foyeru pražské Nové scény jako doprovodný program PQ‘ 91.
Jedná se o výstavu, jíž se mohou zúčastnit jak etablovaní scénografové a kostýmní výtvarníci, tak čerství
absolventi či studenti uměleckých oborů. Salon je otevřenou výzvou pro všechny scénografy bez věkového či
žánrového omezení (činoherní, hudební i loutkové divadlo, film, televize, site specific a další projekty na
pomezí scénického a výtvarného počinu). „Salon české scénografie jako takový je v současné době jedinou
a největší národní oborovou přehlídkou a platformou pro výměnu intelektuálních, estetických
a kulturních podnětů v oblasti současného scénického výtvarnictví. Kromě samotné možnosti prezentovat své
dílo jinak než na divadelním jevišti a navázat oborovou komunikaci mimo akademickou půdu, stává se Salon
jedinečným místem pro setkávání a různé diskusní formáty na téma současná česká scénografie a její
národní i mezinárodní rozměr,“ vysvětluje význam přehlídky Martina Černá z IDU.
V rámci Salonu proběhne řada doprovodných akcí. Pro veřejnost je připravena např. komentovaná prohlídka s
autory vystavovaných děl, pro studenty a odbornou veřejnost workshopy na téma: Prostor – scéna – světlo –
barva nebo Maska, kostým, scéna. V pátek 3. 11. pak proběhne Sympozium: Poločas rozpadu 3.1: Podoby
a proměny současné scénografie.