Kurátor výstavy: Jiří Ptáček

–––

Lyuben Petrov, Jan Pražan, Samuel Paučo aka Tuba: mezinárodní skupina tří malířů – Bulhar, Čech a Slovák spojili svá na první pohled odlišná malířská gesta v jeden tubistický celek.
Lyuben Petrov – malíř zářivého jižanského koloritu stavějící svou malířskou poetiku na figurální malbě ukrývající narativní podtext. Muž, žena, králík, rytíř, gorila, krokodýl, matka příroda, společnost, kultura a tradice se na plátnech střetávají a kolidují do svébytné ironizující mytologie. Jan Pražan, autor mnohovrstevnatých obrazů na pomezí abstrakce a zobrazivosti, v nichž analýza osobní zkušeností, vizí a odkazů duchovních nauk krystalizuje do ryzí malířské výpovědi. Špalek, čaj pu-erh nebo kardinálská čepice se stávají základními kameny jakési vnitřní osobní architektury. Samuel Paučo ve svých na první dojem čistě abstraktních obrazech rozehrává dynamický dialog mezi náhodným malířským gestem a řízeným systémem, abstraktním a geologickým ornamentem v podobě horských masívů, mikrem a makrem, to vše ve spojitosti s analýzou malířského procesu jako takového. I přes odlišné malířské přístupy toto trio nespojuje pouze společné studium a přátelství, zásadním pojítkem je mimo expresivní malířský výraz, který snad zrcadlí permanentní a neklidné hledání obrazu, i jejich víra v malířství a odkaz jejich učitele Martina Mainera.