Sári Ember - Em casa

Srdečně zveme na první vernisáž z cyklu BLOK MAĎARSKÝCH VÝSTAV!

Vernisáž výstavy Sári Ember / Em casa se uskuteční ve středu 2.9. 2015 v 18 hodin.

SÁRI EMBER (1985, São Paulo) vyrostla v Budapešti a v současné době žije a pracuje mezi São Paulem a Budapeští. Studovala fotografii na Univerzitě umění a designu Moholy-Nagy v Budapešti a v „Laboratory of Movement Studies“ na École du Théâtre Jaques Lecoq v Paříži.

Sári Ember se často zabývá otázkou osobní minulosti, minulostí komunit (též rodin) a postavením jedince v takových komunitách. Prostřednictvím obrazů autorky – osob a předmětů – připomínajících zátiší se ujímá komplexní identity těch, kteří jsou na cestách a prověřuje tím zdání domova, sounáležitost i dědictví odrážející se v neustálé proměně každodennosti. Je přitahována křehkými systémy a nastaveními, balancuje na hraně efemérnosti a bezčasí, zatímco vyobrazuje ovoce, zahrady, skupinky lidí nebo skrytý život domu ve všech malých detailech. Pracuje s malířskými referencemi z dějin umění, experimentuje se vztahem ke svému hlavnímu médiu – s fotografií a jejími doplňkovými formami – koláží a videem.

EM CASA
Sári Ember strávila poslední dva roky v São Paulu, jako host v domu rodinné přítelkyně Alinky, maďarské emigrantky z roku 1956. Sári měla unikátní příležitost se po dlouhou dobu účastnit chodu domácnosti, která není její přirozenou a tím mít vhled tak trochu zvenčí. V její sérii Em casa (Doma) zachycuje každodennost tohoto domu a vykresluje jeho předměty a součásti, reflektuje změny uspořádání a jeho vlastní svět, přestože jednotlivé objekty by mohly být klidně elementy mnoha jiných domácností. Tento tušový inventář maďarsko-brazilské domácnosti evokuje rodinné vzpomínky a odhaluje přidanou hodnotu věcí zdánlivě bezcenných. Vyvstává otázka: co všechno nám bylo předáno a co všechno po nás zůstane?
Kurátorka výstavy: Anna Juhász

BLOK MAĎARSKÝCH VÝSTAV

Výstavní série si klade za cíl představit nejmladší budapešťskou uměleckou scénu a mapovat některé klíčové problémy a citlivá místa, které se umělců dotýkají. Ačkoli hlavním společným jmenovatelem všech tří výstavůjících umělců je jejich napojení na maďarské hlavní město, je jím i dojíždění mezi Maďarskem a zahraniční destinací. Z toho důvodu nemusí diváka vystavené série a instalace pouze seznámit s tím, co se děje v Budapešti, ale nechá jej nahlédnout na dění v São Paulu, Berlíně a Jing Jin City. Tento podzim naplní prostor Galerie Klubovna osobní a subtilní kresby Sári Ember, neobvyklé přístupy k sociálním fenoménům Dominiky Trapp a T+U collective nebo urbální objevy a vyprávění Andi Schmied.    

2.9. – 24.9.
Sári Ember – Em Casa
vernisáž: 2.9. v 18:00

26.9. – 29.9.
Dominika Trapp & T+U – Greying Europe
vernisáž: 26.9. v 18:00

2.10. – 20.10
Andi Schmied – Jing Jin City
vernisáž: 2.10. v 18:00

Výstava se uskuteční za podpory statutárního města Brna.