Již od počátku své tvorby se profiluje jako malířka příběhů osobního života. Inspiraci nachází ve viděném venku, v každodenních prožitcích, ve vlastní mysli. Malba se tak stává neformálním deníkem, hlubokou výpovědí o prolínání osobního a obecného, minulého a současného dění. Významné životní scény jsou zobrazeny subjektivním pohledem, který charakterizuje expresivní deformace figury. Tyto snové figury se potkávají s realistickými detaily daného prostředí, obrazy získávají zcela univerzální pohled posouvající všední vidění do nové úrovně.

  

Dílo Šárky Růžičkové Zadákové je klasické ve své formě, obrazy jsou srozumitelné. Namaluje věc co nejjednodušším způsobem, s jistou dávkou preciznosti, s osobním, do detailu promyšleným přístupem. K tomu slouží i příprava – poznámky slovem i náčrtem jsou záznamy tvarů, barev, tváří… Malba je věcná, poctivá, přímočará, charakteristickým prvkem je reflexe současného. Konkrétní postavy a situace jsou ze světa, kde autorka žije a jsou velmi osobní. Autorka téma pro své obrazy nehledá, ale prožívá. 

 

Šárka Růžičková Zadáková (*1982, Tábor) je absolventka Ateliéru malby na UMPRUM (Pavel Nešleha, Stanislav Diviš). Její dílo je zastoupeno v soukromých sbírkách v Česku i v zahraničí. Žije a pracuje v Praze.

 

kurátorka: Michaela Jermanová