Magnus Art, sbírka J&T Banky, je v České republice první jasně definovanou a strukturovanou institucionální snahou utvořit komplexní kolekci, která dokumentuje vývoj současného českého umění od 90. let 20. století až do současnosti. Vodítkem pro výběr nových akvizic do sbírky je Cena Jindřicha Chalupeckého, nejvýznamnější ocenění v České republice pro umělce do 35 let. Ve sbírce je tak zastoupeno téměř 30 laureátů od roku 1990, kdy cena na popud Václava Havla, Theodora Pištěka a Jiřího Koláře vznikla. Od každého laureáta se v Magnus Art sbírce nachází dílo či více děl, která byla vytvořena v roce, kdy vítěz Cenu Jindřicha Chalupeckého získal, případně v letech předcházejících tomuto úspěchu.

Výstava v galerii Magnus Art nyní nechá návštěvníky znovu objevit díla od vítězů, kteří Cenu Jindřicha Chalupeckého získali v prvním desetiletí 21. století. Jedná se o umělce, kteří tvoří na rozmanité škále uměleckých technik, od kresby a fotografie přes objekty a instalace až po videa a performance. Výstava tedy představuje Davida Černého, Tomáše Vaňka, Markétu Othovou, Michala Pěchoučka, Jána Mančušku, Kateřinu Šedou, Barboru Klímovou, Evu Koťátkovou, Radima Labudu a Jiřího Skálu.