Během dvouhodinové procházky po Střekově se dozvíte, jak Johann Schicht ovlivnil rozvoj továrny infrastrukturu města a sociální podmínky obyvatel. Během 20. a 30. let minulého století se urbánní systém města značně proměnil a vznikaly i služby, které provázely obyvatele od kolébky až do hrobu. Všechny stavby, u kterých se zastavíme, nesou výrazné prvky německy chápané stavební kultury, např. heimatstillu nebo expresionismu. Provázet bude historik Mgr. Martin Krsek.