Screengazer a požár na obloze

Skutečnost se jevila poněkud promazaná. Proplétala se situačně povědomými místy, jejichž kontext doléhal až za horizont událostí. Dřív tu byli koně. Jejich tiché trávení, frkání a občasné křísnutí kopyt o kamennou podlahu se neslo nebeskou klenbou. Žili jsme s nimi ve vesmíru, jehož ozvěna se rozléhala do nekonečna. A teď, zrovna před chvílí, se to klidné koňské nebe rozhořelo. Musíme tedy následovat Screengazera, který civí na displeje, plátna a obrazovky, a jít s ním dovnitř. Ten sedí v kokpitu přítomnosti. Řídí, vysílá. A hledá ten požár, ve kterém hoří zvuk. To zjevení na nebi, které je nám dáno snést zpět na zem.

 

Vyprávění příběhů nám skýtá nástroj ke čtení skutečnosti: přítomné, minulé i budoucí. Linearita narace však není podmínkou. Píšeme příběh v rozhraní světů, časů, generací a jsoucen. Touha měnit a posouvat rozpohybovává představivost a splétá dění. Jde o rituál záchrany budoucnosti.

 

Klauzurní výstavy studentů Centra audiovizuálních studií FAMU. Jejím prostřednictvím chceme podnítit a otevřít spolupráci vysokých uměleckých škol s mimopražskými výstavními prostory, kde výsledkem spolupráce není salónní typ prezentace, nýbrž vědomý a kompaktní výstup celoroční práce studentů a jejich pedagogů. 

 

kurátoři: Ondřej Vavrečka, Šárka Zahálková