SELFCONTAINMENT / Czech studio pottery at Kvalitář gallery _Seko_Daniel

V případě vystavovaných autorů studiové keramiky, dosahuje smysl pro identifikaci s pod rukama vznikajícím dílem, pozoruhodných výsledků. Kde designér rozlišuje cílový “tvar” produktu, výrobní proces a sebe sama, keramik se chápe co integrovaného do středu materiálních a invenčních aspektů tvorby, katalyzujícího svou zkušenost, technickou znalost a dovednost, výtvarnou vizi a momentální smyslový počitek do v každém okamžiku nově vznikajícího artefaktu. Jakou odvahu pak ukazují ti, kteří své síly pojí s kontrolovaným, přesto však svrchovaně náhodným prostředím výpalu dřevem? 

Vybraní umělci dávají tušit rozsah rozvinuté, dosud však zcela pomíjené oblasti české produkce na hranici volného umění a uměleckého řemesla. Bratři Sekovi hovoří celistvostí objemů v syntaxi japonské techniky. Proti nim Jaroslav Marek zpředmětňuje vulkanické drama solného výpalu německého původu. Nina Rail organizuje uzavřené komunity štěpin osobností ve skupinách nádob v seladonu a tenmoku na průsvitném těle v okouzlení opakováním. Pro Alenu Šumovou spočívá hodnota v až bezohledném experimentu. 

Výstavou SELFCONTAINMENT / Česká studiová keramika se v galerii Kvalitář zahajuje cyklus věnovaný keramice napříč kategoriemi uměleckého řemesla, designu a umění. V rámci projektu se poprvé setkávají kurátor současného designu Jan Dotřel s teoretikem Kryštofem Hejným, který se mj. specializuje na světovou studiovou a autorskou keramiku.