Foto: Anna Pleslová

Poslední komentovaná prohlídka výstavy SETINY – Bohumila Grögerová s kurátorkou Hanou Novákovou.

 

„Kdyby se na své výstavě-oslavě mohla Bohumila Grögerová ocitnout sama, kdyby si mohla vybrat, nepochybně by raději než rekapitulaci svého života a tvůrčího díla potkala něco nečekaného, něco, co bude pracovat s nějakým smělým, jí neznámým vynálezem (v našem případě je to fotochromatický jev, který David Vrbík používá v centrální místnosti v prvním patře), nebo alespoň s nějakou důslednou metodou; nejenom hrou na metodu (skladebné postupy matematika Milana Guštara v Hodovní síni v horním patře letohrádku). Stejně tak je prvním i posledním přáním každého spisovatele, aby byl především čten. Pokusili jsme se naplnit obé – v přechodném hvězdicovitém chrámu těla, v němž jsme byli na chvíli ‚kostelníci, varhaníci, faráři i svíčkové báby‘. Co z toho a jak si z předkládaného vezme divák / čtenář, spoluutváří ale vždy on sám. Slovy Bohumily Grögerové: ‚Je to vaše fantazie, vaše představivost, vaše úmysly: vezměte si ze mě, co se vám hodí.“

 

Hana Nováková je filmová režisérka, dokumentaristka a autorka filmového portrétu Bohumily Grögerové Vidím tě ve slovech, která nevidím (2013).