Miloš Šejn, Transformace knihy Malý nebe klíč pro osobu ženskou / vydán 1807, transformace 2014

Druhé setkání s autorskou knihou je věnováno práci s knihou v tvorbě Miloše Šejna. Bude zamyšlením nad rozplývavými konturami knihy, nad inspirací krajinou, jedinečností listování a knižní tvorbou jako možným způsobem komunikace.

Setkání předchází projekce přednášky „Věděl, jak mám rád své knihy…“ (Dům umění města Brna, 22. 5. 2012, dostupné on-line na adrese http://kpk.ffa.vutbr.cz/cykluskniha.php?anocyk=1) Promítání v ateliéru začne již od 16:30. 

Setkání připravuje Anna Pleštilová v rámci disertační práce. Mají být pestrá a neformální, uvažující o tvorbě a vnímání autorské knihy. Vítáme studenty i veřejnost.

Koná se v Ateliéru Písma a typografie (místnost 305)