ShadiHarouni (nar. 1985, Hamedan, Írán) je íránsko-americká umělkyně, působící v New Yorku
(USA), kde je od loňského roku vedoucí pedagožkou Department of Art na New York Univerzity.
Výchozím bodem její práce je osobní zkušenost s poválečnou a porevoluční situací v Iránu a s
antagonistickým vztahem íránské islámské republiky k obrazům, hudbě, módě a lidskému tělu.
Autorka shromažďuje informace o tom, jak se moc, respektive politická a náboženská reprezentace,
snaží vymazávat a upravovat historii, a také o strategiích, které lidé používají k tomu, aby tomuto
řízenému zapomnění zabránili. Zkoumá nezjevné cesty, kterými politická moc vytváří různé formy
nátlaku: zákazy, skrývání a manipulaci. Tyto strategie napodobuje ve svých uměleckých
videoinstalacích, architektonických intervencích, sochách, fotografiích, tiscích a archivech. Její díla
tvoří promyšlenou mozaiku motivů z dějin posvátných obrazů a architektury společně s obrazy zvůle
současného mocenského systému.

Colloredo-Mansfeldský palác, Piano nobile

út-ne 10.00–18.00

kurátor
Jitka Hlaváčková a Zuzana Štefková