"Rak on tur" představuje řadu prací, které vznikly na základě zkoumání různých materiálů. Ve všedním a nenápadném gestu autorka přetváří tisíce předmětů každodenního života a zasazuje je do jiných situací a uspořádání. Pokouší se hledat a vytvářet řád v neustálém opakování a časově náročném přeskupování formálních možností materiálu. Z obsesivního opakování vzniká ustálený systém, který je pro ni jedinečný. Arismendi se zaměřuje na odhalení konkrétního procesu vzájemného komentování obsahu díla a jeho provedení. Ve výsledném díle se odráží geneze jeho vzniku, ať už se jedná o triumf či nikoli.

Práce Silviny Arismendi tematizují vesmír, produkt měřitelných svazků, pohybu a vlnové délky světla. Stěny galerie pokrývá geometrickými strukturami. Převládá u ní neutuchající výzkum materiálů, které následně transformuje do nových tvarů a významů. Arismendi přetváří nesčetné množství objektů¸ které získává z každodenního života, a zpracovává je surrealistickým způsobem – objekty spojuje ve známé konfigurace těles, pohybu a struktur, vše v blažené primární barevnosti.

Silvina Arismendi se narodila v roce 1976 v Montevideu v Uruguai. V roce 2000 získala stipendium na studium v České republice. Akademii výtvarných umění v Praze absolvovala v roce 2007.  Od roku 2003 vystavovala jak v evropských městech, tak v Latinské Americe. V roce 2007 založila galerii Parásito, která je platformou pro kulturní výměnu mezi zeměmi Latinské Ameriky a střední a východní Evropy. V současné době žije a pracuje v New Yorku / USA.