Čtrnáctý díl z cyklu prezentací soudobé zvukové tvorby na pomezí hudby a výtvarného umění představí zvukového umělce a hudebníka Simona Whethama původem z britského Bristolu.

Simon Whetham je anglický zvukový umělec, inženýr a hudebník, který má za sebou dlouhodobou zkušenost s tvorbou experimentální hudby, autonomních zvukových objektů nebo instalací. Počínaje použitím terénních a studiových nahrávek se Simon postupně dostal k uplatňování d.i.y přístupu ve vytváření osobitých přístrojů, které používá pro svá vystoupení. Bez obav vykuchává předměty běžné spotřeby, přeprogramovává je pomocí mikropočítače Arduino a tím jim dává nový život v podobě hudebních nástrojů. Tak například z tiskárny, na kterou jsme si zvykli na svých pracovních místech, se tak stává rytmický nástroj anebo zdroj pro technicistně působící melodie.

Zvukové odrazy budou tentokrát probíhat ONLINE na platformě YouTube, kde se k události můžete přidat svým zhlédnutím.

https://www.simonwhetham.co.uk/

https://soundcloud.com/simonwhetham

https://duul.cz/zvukove-odrazy-14/

Grafický design: Markéta Skalková

Program se uskuteční za laskavé podpory Statutárního města Ústí nad Labem, Ministerstva kultury ČR, Fakulty umění a designu a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.