Sinae Yoo představuje Petrichor v galerii FUTURA jako svojí první výstavu v ČR. Výstava zahrnuje video umístěné ve site-specific instalaci, společně s papírovými kolážemi ve skleněných rámech.

Petrichor si klade za cíl prozkoumat a vyjevit jisté elementy kapitalismu, jež jsou normalizovány i přes to, že jsou škodlivé pro naše fyzické i psychické zdraví. Video se zabývá nekončícím nevolnictvím a z něj plynoucím vyčerpáním. V hyper-kapitalistických společnostech již mladší generace nemůže spoléhat na práci jako prostředek k trvalejšímu zajištění. Když se prekarita stává denním chlebem, dostavují se často úzkosti a deprese. Petrichor předvádí divákům postavy z Baltimoru, jež v tomto stavu žijí dlouhodobě. S pochmurným prostředím této otlučené metropole se můžeme snadno identifikovat. Protagonsité se poflakují kolem benzínek a parkovišť posprejovaných graffiti, jež se nejeví jako rebelství, ale spíše jako prosba o pomoc, žádající “zóny bez střelby”.

V příkrém rozporu s touto beznadějnou realitou též prozkoumává Petrichor zcela opačnou tvář naší společnosti založené na dosahování cílů. Představuje nám symboly hypermaskulinity, zejména automobil jako emblematický objekt moci a mačismu. Vymazlené křivky a dunící sound systémy rámují celé video.

Jakkoliv se zobrazovaná skutečnost jeví jako skličující a neuniknutelná, Petrichor poukazuje na hledání východiska skrz sebevyjádření. Hudba a sebeprezentace fungují jako katalyzátory naší emancipace od vnější i vnitřní kontroly, jež nás obklopuje. Zde se kreativita a odmítnutí konformity stává naší zbraní proti establišmentu.

Kurátor: Christina Gigliotti