V našem projektu se zabýváme výšivkou v širším slova smyslu – tedy nejen jako vzorem vytvořeným nití v textilii – ale i jako nad něčím, co je taženo skrze materiál, co mám rub a líc, co spojuje body mezi sebou, co se zanořuje a vynořuje… Vyšívat se dá rybářským vlascem, chirurgickou nití, linií, pohledem, gestem, slovem.. v myšlenkách vytváříme sítě, pavučiny, vzory, souvislosti, jdeme skrz a opět se vracíme. S výšivkou se také pojí téma: ruční práce versus strojní vyhotovení, které je aktuální i v současné umělecké tvorbě. Řada umělců upřednostňuje vyhotovení díla u specializovaných odborníků, jiní trpělivě tráví stovky hodin prací na svém díle. Výšivka může být dlouhodobým procesem, kde složitost vzoru odráží čas strávený soustředěnou prací. Může být však redukována na pouhou fakturu o zaplacení firmě, která jí nechala strojně vyšít. Výšivka je výživné téma, skrze které jsme k sobě našli cestu, o kterém jsme se začali společně bavit a rozvíjet jej. Není však naším cílem dělat výstavu o možnostech této techniky. Spíše chceme rozvinout vazby, podobnosti a odchylky mezi naší tvorbou, která se v jeden moment k sobě přiblížila skrze techniku vyšívání. 
Autorský statement