Série site specific realizací českých výtvarných umělců v Moravské zemské knihovně v Brně je koncipována jako otevřený projekt. Umělci dostávají k dispozici prostor knihovny a je jen na nich, který veřejně přístupný prostor zvolí, jakým způsobem na něj zareagují a které výtvarné médium použijí. Každé dílo je vytvořené speciálně pro prostor knihovny, je jeho reflexí, zároveň impulzem a inspirací pro autory. Výtvarné intervence se nacházejí mimo obvyklé tradiční výstavní prostory a plochy a návštěvníci knihovny s nimi mohou přijít do kontaktu náhodně a nečekaně. Realizace se postupně obměňují, jednotlivá díla jsou v knihovně k vidění po dobu dvou až tří měsíců.