PODZIMNÍ BYTOSTI

performance

 

„Svazkem tříštivých granátů do skleněného pavilónu          Místo vlažné minerálky horkou naftu do jezírka a zapálit plamenometem           To je jinačí show, co

A labutím osekáme spálené peří dlátem a sníme maso          Tohle se ti doopravdy líbí      Jen koukej, co děláš… Jen se na to podívej

            To ty děláš      Vždyť je to vlastně hrůza, co my tady spolu děláme                       Já fakticky nechtěla    To ty            Au, to bolí      Ty se mnou děláš, jakobys mě chtěl zabít a ne pomilovat     Au!      Já se přece tak dlouho bránila Au! Au! Au!

            Jak slastně kvičí divoké prasátko rvané na houpavém mechu ve věčném stínu našeho čtvrtohorního pralesa, kam neproniká vysoušející světlo Denaturace           Nejsilnější to jeho celoživotní zážitek           Dej mi ještě kousnout                    Však si kousni taky… Maso

            To je jiná bašta než oslizlé pllavuně a utopení brouci a ohnilé bukvičky z bláta, co            Au!      Tys teď kousla moc      Au!Au!Au!

            Maso já ráda   Už jsem si zvykla       V patnácti mě poslali do jatek

            Mě až v osmnácti       Tempo se zvyšuje       Zároveň se spotřebou masa    Všichni rádi maso       A my jeden druhého teď nádherně vypijem a sníme

            A my jeden druhého teď nádherně“

(Vladimír Páral: Milenci a vrazi)

~ ~ ~

„Podzimní bytosti“ je dialog mezi dvěma umělci: Aloïsem Yangem a Antonínem Brindou.

Dialog mezi tělem a zvukem, zvukem a tělem.

Zveme vás sdílet podzimní úzkost spolu s námi.

Přicházet a odcházet můžete dle libosti.

~ ~ ~

ANTONÍN BRINDA, narozen 1990, je umělec původem z České republiky. Antonín tvoří především v médiích performance/live art a urban art. Je také organizátorem/kurátorem řady (především nízkonákladových, „DIY“) událostí.

Po studiích v Brně a Praze (Sdružená uměnovědná studia, Filmová Studia, Performerství) Antonín nedávno prezentoval svůj závěrečný magisterský projekt v rámci helsinského programu Live Art and Performance Studies. V Helsinkách se věnoval výzkumu v oblastech cestování, urbanismu, long durational performance či body artu.

Antonín je spoluzakladatel a spoluorganizátor multižánrového festivalu Kůra v Kutné Hoře (CZ), festivalů performance Performance Crossings (Praha, CZ), Performensk (Minsk, BY) a performance art událostí Perform – or not (Tallinn, EE), Wärmflasche (Berlín, DE), Northeast of Yekaterinburg (Helsinky, FI) a dalších.

Své práce prezentoval celosvětově ve více než dvaceti zemích (Island, Německo, Finsko, Rumunsko, Ukrajina, Rusko, Čína, Mongolsko, Thajsko aj.).

http://antoninbrinda.com/marking-heart/

~ ~ ~

ALOÏS YANG, narozen 1986 v Dax ve Francii, vyrostl na Taiwanu, a nyní žije v Berlínu a Praze. Aloïs pracuje v různých médiích výtvarného umění, stejně jako je aktivní v oblasti experimentální hudby. Vytváří práce zkoumající vztahy a vzájemné působení mezi lidmi, zvukem a vnějším světem. Jeho práce jsou ovlivněny jak vědeckými výzkumy, tak lidskou nedokonalostí pochopit přírodu.

Překonává odloučení uměleckých forem a žánrů prostřednictvím sjednocujícího kreativního přístupu. Používá řadu různých médií, od interaktivní instalace, přes spekulativní designový prototyp, až po živou audiovizuální performanci.

Interakce neprobíhá v Yangových pracech pouze v objektivní realitě, ale také vevnitř intimních zkušeností a imaginativních projekcí. Ty mohou zahrnovat tak různorodé subjekty, jakými jsou funkce mozku, výrazy tváře, mikro a makro reality, virtuální časoprostor, světlo hvězd, apokalypsa či počátek vesmíru.

https://aloisyang.com/01-oO