Tvorba Rudolfa Volrába (1933–1969) má svoje východisko ve figurativní linii, kterou do českého umění 60. let přinesla vlna francouzského nového realismu, nové figurace a pop artu. Rudolf Volráb patřil k nejvýraznějším představitelům této linie ve velice osobité podobě. Specifikem malířovy práce se stala i transformace jeho obrazů do forem prostorových objektů, v nichž však stále zůstává přítomna malba – vytvářel kupříkladu reliéfy složené z obrazových fragmentů. Totéž se u něj odehrává i v kresbě, převážně ve velkých formátech a s podobnou tendencí pronikat svou skladbou a strukturou do prostoru. Výstava bude zároveň připomenutím osobnosti, která nebyla dlouho výstavně zmiňována, alespoň ne v pražských galeriích.