Vznik požáru v objektu Veletržního paláce v Praze 7, sloužící v té době jako administrativní sídlo několika podniků zahraničního obchodu Československé socialistické republiky, byl oznámen 14. 8. 1974 ve 21.33 spojovací ústředně Požárního útvaru Praha. Přestože první jednotka požárníků se na místo dostavila už po deseti minutách a další plynule následovaly (celkem jich zasahovalo 25), nepodařilo se zničující požár zastavit
a z paláce zbyl víceméně jen železobetonový skelet. Vyhořela tak jedna z nejvýraznějších raně funkcionalistických staveb ve Střední Evropě a zdálo se, že se tím uzavřela i její historie.

Instalace Skleněné peklo představuje tématické rozšíření aktuální výstavy Příběh Veletržního paláce, se zahájením na přesný den vypuknutí požáru. Ukazuje fotografie
a archiválie, jak se zachovaly ve složkách vyšetřovatelů požáru, a několik snímků, které vznikly u diváků – podařilo se například dohledat autora expresivní série více než třiceti barevných snímků, které přesvědčivě ukazují šíření požáru budovou, a které při vyšetřování využívali jak požárníci, tak Veřejná i Státní bezpečnost. V záznamech hasičů
i z vyšetřovacích zpráv policie je možné rekonstruovat postup požáru uvnitř budovy
a jeho hašení téměř minutu po minutě. Jako obrovský úspěch je možné vnímat to,
že se zasahujícím jednotkám přes vlastní destrukci Veletržního paláce podařilo zabránit přeskočení ohně na další budovy v Holešovicích a zabránit tak daleko větším škodám. Instalaci rámují zprávy z dobových médií (tištěných i zvukových), které, možná překvapivě, věnovaly požáru minimální pozornost, a to přesto (nebo právě proto),
že budovu využívaly podniky zahraničního obchodu, klíčové pro socialistické hospodářství. Výstava je tak zároveň reflexí mediální kultury za posledních 40 let. 

Celá instalace je připomenutím uzavření jedné etapy života Veletržního paláce,
ale zároveň zahajující novou, spojenou již s Národní galerií v Praze. Tím přispívá
i k aktuálním diskuzím o budoucnosti této výjimečné stavby. K instalaci vychází minikatalog shrnující dnes zjistitelné informace ohledně vzniku požáru a jeho vyšetřování včetně mediálního ohlasu. 

Národní galerie v Praze děkuje za spolupráci: Anna Mlýnková, Český rozhlas, ČTK, Hasičský záchranný sbor Hlavního města Prahy, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Petr Polanský, Petr Prchal, Oldřich Šilov, Josef Zücker.