Tvorba Dušana Váni je plná výrazových proměn, rozdílných tvůrčích přístupů a svébytného humoru. Často formuje lidské fragmenty s určitou symbolikou tělesnosti či erotičnosti, které přitahují pozornost svojí haptičností. Dokonale provedené umělé náhražky jsou mnohdy uvedeny do pohybu pomocí současných technologií. V galerii Kaple budou k vidění především hyperrealistická díla ze série Plody. Odlišnou polohu Váňovy tvorby představují minimalistické, geometrické a kinetické objekty, často vytvořené na základě matematických či fyzikálních zákonů a systémů.

Využívá digitálně podporované navrhování objektů za pomocí 3D technologií. „Vždy mě přitahovala technika, mechanismy a všechny druhy mechanických hraček. Začal jsem je tedy integrovat do svých soch a objektů – pohyb pro mě představuje život. V poslední době se zajímám o 3D technologie, které mi výrazně ulehčují práci. Kupříkladu mi umožňují vytvářet přesné mechanické vnitřní struktury objektů,“ uvádí Dušan Váňa. Svou dosavadní tvorbu i práci ve 3D studiu na FaVU VUT v Brně přiblíží návštěvníkům 19. listopadu v 16 hodin v rámci komentované prohlídky.