Výstava se zaměří na kořeny Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti, které můžeme sledovat až do roku 1939, kdy byla firmou Baťa ve Zlíně založena Škola umění. Jejím cílem bylo vychovat nejen kvalifikované pracovníky pro potřeby průmyslového podniku, ale také umělce, kteří by se uplatnili v rámci celé republiky i zahraničí. Prezentace je součástí širší platformy, která se bude v roce 2019 věnovat jak historii, tak současnému vývoji této vzdělávací instituce, na jejíž půdě získala vzdělání řada významných umělců a designérů.