Slavoj Kovařík “Vždy jsem měl rád noci”
Příběh olomouckého malíře Slavoje Kovaříka
(1923–2003), někdejšího studenta Školy umění ve Zlíně (1939–1941), byl
sice již několikrát popsán, ale přesto nás nadále přitahuje. Což je dáno tím,
že autorova rozsáhlá a obtížně zmapovatelná tvorba nám umožňuje objevovat
v umělcově odkazu neustále něco nového, vzrušujícího. Podle
vyprávění očitých svědků totiž malíř značnou část své práce z období
konce čtyřicátých a následujících padesátých let rozdal neznámo komu, část
přemaloval a hodně děl zničil.
Současná výstava retrospektivního rázu je tedy
tentokrát zaměřena především na autorova díla z 50. a 60. let, přičemž je
třeba zdůraznit, že mnohá díla z 50. let jsou vystavena vůbec poprvé. 
Kurátor výstavy: Ladislav Daněk