Výstavní projekt vychází z interpretace odkazu barokního iluzonizmu, v němž je zobrazení reality a práce s perspektivou chápána jako metafora o světě. Soubor pracuje s posunem základní charakteristiky sochy, objektu, fotografie, koláže a rozvíjí vzájemně se ovlivňující vztah jednotlivých komponent a médií.