Slibuji věrnost republice

Název složený z úvodních slov prezidentského slibu prozrazuje námět výstavy, která se hlásí k oslavám 100. výročí vzniku naší republiky.

Historii plnou dramatických událostí a tragických či radostných zvratů ilustrují fotografie předních dokumentaristů, kteří dostali příležitost být nablízku našim dosavadním jedenácti prezidentům. Vytvořili mimořádně cenné svědectví o lidech, jejichž odvážné či problematické postoje a činy v čele státu překračují osobní rámec a ovlivňují životy celých generací.

Kurátoři Dana Kyndrová a Dušan Veselý hledali v archivech autorů, redakcí, muzeí a agentur. Vedle fotografií známých, našli i snímky zapomenuté nebo dodnes neobjevené, které ukazují historické postavy našich dějin v podobě doposud neznámé.