Sněhurka | Ivana Uhlířová (foto: Veronika Daňhelová)

Ve svém (post)pohádkovém dramatu Sněhurka rozvíjí Robert Walser komplexní usmiřovací fantazie, které vedou ke kolektivnímu vytěsnění traumatu Sněhurky, myslivce a královny. Psychoanalytický rozměr Walserova textu umožňuje pojmout mýtus Sněhurky jako „ozdravný“ rituál. Smíření, ke kterému u Walsera dochází, pak boří radikální dekonstrukce pohádky podle Elfriede Jelinek, která je stylizovaným filosofickým diskursem mezi heideggerovským lovcem a emancipující se Sněhurkou.

Sněhurka
NKP Důl Hlubina – Nové koupelny
v sobotu 14. listopadu od 17:00 h 
vstupné: 200 Kč / 100 Kč (studenti)

Autor: Robert Walser, Elfriede Jelinek
Režie: Kai Ohrem
Scéna: Patricia Talacko
Kostýmy: Tereza Beranová
Dramaturgie: Jan Horák
Překlad Robert Walser: Vladimír Tomeš
Překlad Elfriede Jelinek: Barbora Schnelle
Hrají: Ivana Uhlířová, Marta Vítů, Jiří Kniha, Kamil Švejda, Anna Brabcová, Evženie Nízká, Tomáš Fabera, Laďka Čížková, Tomáš Štolba, Alexandr Puškin, Petr Miklovič, Maxim Kratochvíl, Alžběta Nováková, Pavel Širmer, Zbyněk Vašíček, Martin Kříž, Pavel Jánský